licytacje.info.pl


http://www.licytacje.info.pl
licytacje.info.pl

komornikKomornik, windykator, wierzyciel i dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym.
 
Bezskuteczna egzekucja komornicza jest zmorą wielu wierzycieli, którzy uwierzyli w prawo i możliwości, jakie to prawo daje w zakresie egzekwowania należności finansowych za pośrednictwem organu egzekucyjnego jakim jest komornik sądowy. Udajemy się do niego z tytułem wykonawczym (prawomocnym nakazem zapłaty, wyrokiem sądowym) załączonym do wniosku egzekucyjnego lub wysyłamy te dokumenty pocztą. I czekamy. Komornik wezwie nas do uiszczenia zaliczek wspomni o możliwości odpłatnego zlecenia poszukiwania majątku (za ok. 70 zł. na przykład).
 
Uiszczamy zaliczki i czekamy na spływ należności. Czekamy, czekamy ... Z naszych doświadczeń i informacji wynika, że zdecydowana większość komorniczych postępowań egzekucyjnych które nie są informacyjnie wspomagane przez wierzyciela lub firmę windykacyjną, kończy się umorzeniem z powodu ich (zupełnej) bezskuteczności.

About

Copyright (c) 2012 http://www.licytacje.info.pl | Sitemap | RSS Feed | Polityka prywatności